Facebook Pixel


Взрослые классыОписание зала для взрослых классов


Инструкторы
Фото Имя Связь
Natalya Gritsenko
Anna Ulianych
Daria Dyblia
Vitaliy Yarmak
Valeriy Khlystov
Vitaliy Vitsvad
Katya Zhukova
Yuliia Kryvenko
Pavel Khlystov
Lena Kostylieva
Natalya Elska
Karina Shyshkovskaya
Olga Prosvirova

Instasport – спортхаб онлайн!