Facebook Pixel
Правила клуба FITNESS with BABY studio
ВАЖЛИВО !!! ОЗНАЙОМТЕСЬ ТА ПРИЙМІТЬ ПРАВИЛА.

КЛУБНІ ПРАВИЛА ФІТНЕС КЛУБУ/КЛУБІВ “FITNESS WITH BABY” до ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ
ЗАГАЛЬНІ КЛУБНІ ПРАВИЛА
(Додаток № 1 - Клубні правила до Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг)
1.Клуби, Клубні картки та послуги
1.1. Терміни та поняття в цих Правилах вживаються в наступних значеннях.
1.1.1. Клубна картка – це паперова картка, або доступ до програми fitness with baby на телефонному пристрої клієнта(далі за текстом – «Клубна картка»), яка/які надаються Клієнтові на підставі укладеного з Виконавцем (або через його комерційного представника) Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (далі за текстом – «Договір») та ідентифікує особу як Клієнта для доступу на територію спортивно-оздоровчого центру (далі за текстом – «Клуб») з метою споживання Послуг. Клубна картка є єдиною підставою пропуску Клієнта до Студії. У разі відсутності у Клієнта Клубної картки останньому буде відмовлено у відвідуванні Студії.
1.1.2. Орієнтовний період відкриття – це період часу, в який за планами Виконавця та за відсутності обставин, які можуть затримати процес відкриття Студії та не залежать від волі Виконавця, Студія може бути відкрито повністю або частково. При цьому, обставинами, що можуть затримати процес відкриття Студії та не залежать від волі Виконавця, в тому числі, але не виключно є: видача органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування дозвільної документації, діяльність третіх осіб щодо будівництва Студії, процесу комплектації та пусконалагодження інвентарю, інженерних комунікацій та ін.
1.1.3. Партнер клубу - особа, що залучена до тренувального процесу на території Клубу, та має договірні відносини з Виконавцем.
1.2. На дату укладення Договору та з урахуванням положень, передбачених п. 3.5.2 Договору, до переліку функціонуючих Клубів відносяться:
Спортивно-оздоровчий центр “Fitness with baby”, адреса: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар 13.
1.3. Види карток та послуг за цими картками:
1.3.1 Картка “Групові заняття” - дає можливість відвідувати групові тренування за загальним розкладом, що доступний на інтернет-ресурсі https://fitnesswithbaby.com.ua у розділі - тренування, або на будь-якій іншій сторінці, цього інтернет-ресурсу.
1.3.2 Картка “Персональні тренування” - дає можливість відвідувати Індивідуальні тренування на території Студії, які можуть відбуватися безпосередньо з тренером у форматі один тренер та один клієнт. Під час такого тренування на території Студії можуть проводитися інші тренування, за умови що такі тренування не заважають виконанню обов'язків за цим договором.
1.4. Місце отримання послуг:
1.4.1 Будь-який з пунктів, зазначених у пункті 1.2 цих правил.
1.4.2 .Клієнт погоджується з тим, що його допуск до інших функціонуючих Клубів відбувається тільки за умови існування відповідних договірних відносин між Виконавцем та суб’єктом господарювання певної Студії. Умови таких договірних відносин не є загальними та можуть відрізнятися від домовленостей з іншими Клубами, і залежать від багатьох факторів, у тому числі, таких як: місцезнаходження Студії, формату Студії, цінової політики, яка ведеться в регіоні його розташування, та інше. Внаслідок вищезазначеного, відвідування Клієнтом функціонуючих Клубів відбувається у відповідності до умов які додатково обговорюються (погоджуються) Сторонами Договору.
1.4.3 Враховуючи умови п. 1.4.2., в окремих випадках, на розсуд Виконавця, місцем отримання послуг може бути визначено виключний список клубів з переліку функціонуючих Клубів, що наведений у п. 1.2. даного Додатку.
1.5 Послуги, які Виконавець надає за Клубними картками для дорослих (за умови наявності таких Послуг у певному Клубі):
1.5.1 Одне промо-тренування з “Партнером Студії”, яке надається безпосередньо у Клубі, в якому з Клієнтом був укладений Договір, може бути проведене 1 (один) раз протягом строку дії Договору, та виключно за умови його попереднього погодження між Виконавцем та Партнером Студії (промо-тренування надається Партнером Студії на розсуд Виконавця).
1.5.2. Групові заняття згідно розкладу;
1.5.3. індивідуальні заняття з Партнерами Студії;
1.5.4. користування роздягальнями;
1.5.5 користування спортивними знаряддями, з дозволу тренера, або іншим приладдям, що знаходиться на території Студії;
1.6. додаткові послуги не входять до Послуг, надання яких передбачено Клубними картками. Додаткові послуги надаються Клієнту за додаткову плату. В приміщенні Студії додаткові послуги надаються окремими суб’єктами (далі за текстом – «Партнери Студії»), з якими у Виконавця існують договірні відносини. Додаткові послуги надаються за окремим розкладом роботи, який може відрізнятися від загального розкладу роботи Студії. Додаткові послуги надаються лише за умови здійснення 100% (сто відсоткової) оплати їх вартості згідно з діючим Прейскурантом відповідного Партнера Студії. В залежності від типу додаткової послуги, їх оплата може здійснюватись шляхом внесення Клієнтом коштів в якості передоплати за додаткові послуги, а у випадку відсутності сплачених грошових коштів у вигляді передоплати за додаткові послуги, вартість таких послуг зараховується в борг. Перелік, порядок та/або форма здійснення оплати, порядок оформлення та проведення таких додаткових послуг може відрізнятись в різних Клубах. Детальну інформацію щодо переліку, порядку та/або форми здійснення оплати, порядку оформлення та проведення додаткових послуг Клієнт може дізнатись у відповідному Клубі. Перелік таких додаткових послуг (за умови наявності таких Послуг у певному Клубі) не є вичерпним та включає в себе, в тому числі, але не виключно:
1.6.1 персональні тренування з Партнером Студії;
1.6.2 додаткові групові тренування (якщо ця послуга не входить до Послуг за Клубною карткою);
1.6.3 короткострокова оренда аксесуарів;
1.6.4 короткострокова оренда залів (за умови, що в них не проходять тренування з клієнтами за розкладом та персональні тренування з Партнером Студії);
1.6.5. Інші види додаткових послуг.
1.7. Додаткові послуги можуть бути придбані Клієнтом кількістю в 1 (одну) одиницю (на разове отримання) та/або кількістю в декілька одиниць одночасно (на багаторазове отримання (надалі – «Абонемент»)) при належному оформленні таких придбань за цінами, встановленими діючим Прейскурантом. Під належним оформленням Абонементу розуміється його оплата та обов’язкове звернення до адміністрації Студії з одночасним підписанням відповідної документації. Клієнт усвідомлює, що Абонемент має обмежений строк дії, з яким він зобов’язується ознайомитися під час його оформлення. Клієнт проінформований про те, що строк дії Абонементу не підлягає продовженню. Замовник зобов’язаний самостійно стежити за строком дії придбаного Абонементу. Якщо Клієнт не використав весь об’єм послуг передбачений Абонементу до спливу терміну його дії, термін дії Абонементу не продовжується, а сплачені грошові кошти поверненню не підлягають.
1.7.1. Абонементи можуть бути використані лише персонально Замовником та лише в тих Клубах, де вони безпосередньо були придбані та оформлені.
1.7.2. Початок відліку строку дії будь-якого Абонементу розпочинається з моменту першого використання, або через проміжок часу, що зазначений у діючому прейскуранті, але не може складати більше ніж 90 календарних днів з дати придбання для абонементів групових занять, та 180 календарних днів з моменту придбання абонементів індивідуальних занять. У випадку, якщо Клубна картка не буде активована Клієнтом у зазначений строк, вона автоматично активується Виконавцем на наступний календарний день.
1.7.3 Клієнт може придбати як один, так і декілька Абонементів одночасно, кожен з яких буде обмежений терміном дії.
1.7.4.Придбання декількох однотипних Абонементів не продовжує строку їх дії. Строки дії придбаних Клієнтом однотипних Абонементів не сумуються.
1.8 Клієнт погоджується з тим, що грошові кошти, сплачені ним за додаткові послуги, не підлягають поверненню ні за яких умов, у тому числі, але не виключно, у випадку припинення дії цього Договору. Додаткові послуги оплачуються з першої хвилини їх надання Партнером Студії, в тому числі, але не виключно, з моменту проходу Замовника до відповідної зони (басейн, лаунж-зона, лазні та ін.) Студії.
1.8.1. Час надання послуги з Партнером Студії визначається індивідуально з використанням будь-яких засобів зв’язку що можуть бути відтворенні та будуть трактовані однозначно. Час надання послуги може бути змінений не пізніше ніж за 24 години до настання цієї події, та за виключної згоди Партнера Клуба. У разі якщо за 24 години не було змінено час та/або дата надання послуг, послуга вважається наданою у повному обсязі, вартість таких Послуг підлягає обов’язковій оплаті за рахунок коштів Клієнта: шляхом автоматичного їх списання з суми грошових коштів, що були сплачені у вигляді передоплати за Додаткові послуги або нарахування в борг (у випадку відсутності достатньої суми грошових коштів, що були сплачені у вигляді передоплати за Додаткові послуги). Оплата, здійснена за такі зарезервовані Послуги поверненню не підлягає. Запізнення на будь-яку зарезервовану Послугу, більше, ніж на 20 (двадцять) хвилин, не допускається. При запізненні Клієнта на зарезервовану Послугу, час її надання зменшується пропорційно запізненню. При перевищенні встановленого у цьому пункті Правил часу запізнення Послуга вважається отриманою у повному обсязі, і перенесення її надання на інший час не допускається ні за яких умов, окрім чітко зазначеного вище.
1.9 Отримана Клієнтом Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення Клубної картки входить у вартість Послуг за Договором. Додаткове виготовлення втраченої, зокрема, але не виключно, у випадку псування, крадіжки, т.і., Клієнтом Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та оплачується Клієнтом додатково, згідно з Прейскурантом Виконавця.
1.10 Строк дії та кількість занять за клубними картками зазначені у Прейскуранті, Клієнт має право отримати додаткову інформацію про клубні картки в адміністрації Студії.
1.11 Клієнт усвідомлює і приймає той факт, що з розвитком Студії дані Правила та Правила інших Розділів, підлягають коригуванню, зміні та прийняттю у новій редакції. Зокрема, але не виключно, Виконавець має право без погодження з Клієнтом вводити нові типи, види та категорії карток, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс Послуг, які надаються за Клубними картками, уточнювати та змінювати назву Клубних карток; вводити в дію інші форми відвідування Студії. Клієнт погоджується з тим, що будь-які зміни до даних Правил впроваджуються в односторонньому порядку шляхом прийняття відповідного наказу Виконавцем. У випадку внесення змін до даних Правил, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Клієнта шляхом розміщення нової редакції Правил у Клубі, на офіційному сайті Студії та/або в точках продажу Клубних карток. Індивідуальне повідомлення Клієнта або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до даного Договору для вступу в силу змін до Правил не вимагається. Зміни до Правил вступають у силу з моменту прийняття відповідного наказу. Зміна Правил не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, що здійснюється на власний розсуд.
1.12 Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з переліком та обсягом Послуг, порядком їх надання, а також з усією інформацією, яка необхідна для повноцінного споживання Послуг у Клубі.
1.13 Після підписання Договору та усіх додатків до нього, у т.ч. усіх пам’яток, вважається, що Клієнт ознайомлений з усіма їх умовами та зобов’язується їх дотримуватись. У разі порушення або невиконання умов Договору та Правил Клієнт несе відповідальність, встановлену Договором, Правилами та чинним законодавством України.
2 Загальні правила
2.1 Виконавець надає Послуги у Клубі у відповідності до типу Клубної картки:- у будні дні - з 9:00 до 21:00, окрім дії п. 3.3. Договору,
- у вихідні та святкові дні (субота, неділя). Послуги не надаються, окрім дії п. 3.3. Договору.
2.2 Клієнт зобов’язаний залишити приміщення Студії не пізніше встановленого часу закриття Студії або згідно з режимом відвідування. Затримання Клієнта у Клубі понад 15 (п'ятнадцять) хвилин після його закриття розцінюється як додаткове перебування Клієнта у Клубі поза встановлений час та вважається додатковою Послугою та сплачується Клієнтом додатково. У такому разі Клієнт погоджується на автоматичне, починаючи з 16 (шістнадцятої) хвилини, списання з суми грошових коштів, що були сплачені у вигляді передоплати за Додаткові послуги, яка дорівнює вартості додаткового часу перебування (затримки) Клієнта в Клубі у відповідності до діючого Прейскуранта Партнера Студії, а у разі відсутності достатньої суми грошових коштів, з числа тих, що були сплачені у вигляді передоплати за Додаткові послуги така сума буде зарахована в борг.
2.3. Виконавець залишає за собою право не частіше, ніж 1 (один) раз на календарний тиждень змінювати розклад роботи Студії, про що адміністрація Студії повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті (fitnesswithbaby.com.ua) або будь-яким іншим шляхом.
2.4. Внутрішній Прейскурант цін у Клубі може бути змінений Виконавцем або Партнером Студії, про що адміністрація Студії повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Клубі або будь-яким іншим шляхом.
2.5. Надаючи Послуги, Виконавець забезпечує Клієнта власним та/або залученим кваліфікованим та професійним персоналом або “Партнерами клубу”, окрім того, по мірі можливості, докладає максимум зусиль для збереження незмінності та сталості складу персоналу, виключно у межах і у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України. Клієнт усвідомлює, що зміна складу персоналу Студії та/або Партнерів Студії не є підставою для розірвання Договору та повернення грошових коштів.
2.6. Клубна картка пред’являється представнику адміністрації Студії кожного разу, коли Клієнт відвідує Клуб. Персонал Студії має право вимагати від Клієнта пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у Клубній картці, представник Студії має право вилучити таку Клубну картку до з’ясування всіх обставин, про що складає відповідний акт у 2 (двох) примірниках за підписом особи, яка вилучила Клубну картку. 1 (один) з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна картка залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення.
2.7. Перебуваючи на території Студії, Клієнт повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Студії, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки, дотримуватися техніки безпеки при роботі з обладнанням, спортивним інвентарем, електричними приладами тощо та не створювати не комфортних умов для інших відвідувачів Студії.
2.8. Клієнт повинен залишати верхній одяг у гардеробі та перебувати в приміщеннях Студії в момент тренування, окрім вхідної групи та рецепції, в змінному взутті або бахілах.
2.9. Крім того, з метою забезпечення належного санітарного режиму, рівності та тактовності між Клієнтами Клієнту забороняється вживати принесену з собою їжу в приміщеннях Студії.
2.10. Грудне вигодовування малюків дозволено на усій території Студії.
2.11. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Студії Клієнту категорично забороняється вчинення таких дій:
2.11.1 перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Студії, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження в приміщення Студії (зокрема, але не виключно Фітнес-зони) і знаходження на тренувальних майданчиках з ручною поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів. У разі унеможливлення використання (наприклад, власного обладунку габаритного розміру та ін.) на прохання представників охорони Студії відвідувач повинен пред'явити таку поклажу для проведення поверхневого огляду, з метою збільшення мір безпеки відвідувачів та співробітників Студії;
2.11.2 вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, а також паління;
2.11.3. приносити в комерційних цілях в приміщення Студії свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Студії власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території Студії;
2.11.4. несанкціоноване розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних речовин (засобів) та/або їх аналогів, будь-яких медикаментів та/або спортивного харчування, та/або біодобавок;
2.11.5. проносити на територію Студії будь-яких тварин;
2.11.6. перебування Клієнта та/або осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;
2.11.7. самостійно здійснювати та/або надавати іншим особам СПА- та інші косметичні процедури, до яких також відноситься: нанесення косметологічних засобів, використання ефірних масел, лікувальної грязі, будь-який масаж та інше;
2.11.8. проводити тренування інших відвідувачів Студії;
2.11.9. використовувати гучномовні пристрої, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Студії.
2.11.10. вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам; непристойна поведінка та жести;
2.11.11. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;
2.11.12.грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Студії, а також супроводжуючих осіб;
2.11.13. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи.
2.12. У разі відсутності в Клубі послуг із забезпечення відвідувачів засобами особистої гігієни (мило, гель та інше), Клієнту надається право приносити в Студія та користуватись власними такими засобами.
2.13. здійснювати святкові зустрічі на території Студії без дозволу адміністрації Студії;
2.14. Порядок проведення групових занять:
2.14.1. групові заняття проводяться виключно за розкладом;
2.14.2. запізнення на групове заняття не являється приводом для зміни розкладу чи формату заняття;
2.14.3. Партнер Студії на власний розсуд, дбаючи виключно про життя та здоров'я Клієнта, може надати аргументовану відмову Клієнту у відвідуванні групових занять, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо відвідування групових занять може негативно вплинути на перебіг вагітності Клієнта;
2.14.4. розклад групових занять та їх кількість складається на період до 1 (одного) місяця та може змінюватися на розсуд Виконавця з урахуванням побажань відвідувачів;
2.14.5. адміністрація Студії має право вносити зміни в розклад групових занять, в тому числі, але не виключно, змінювати час та кількість занять, а також змінювати Партнера Студії, що проводить групові заняття згідно з розкладом;
2.14.6. після завершення заняття відвідувачі Студії повинні зібрати використовуване ними знаряддя та скласти в відведене для цього місце;
2.15. відвідувачам Студії пропонуються персональні тренування за додаткову плату, встановлену згідно з Прейскурантом Партнера Студії. Для їх отримання Клієнту необхідно узгодити графік занять з Партнером, сплатити Студії вартість таких тренувань, а також пройти процедуру оформлення персонального тренування разом з Партнером Студії.
2.16.Ані Виконавець, ані Партнери Студії не несуть відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Клієнта чи осіб, за яких він відповідає. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Студії.

3. Правила поведінки Клієнта на тренувальних територіях
3.1.Вхід на територію для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу, за виключенням процесу грудного вигодовування дитини.
3.2.Користування мобільними телефонами під час групових занять та засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.
3.3.Після тренування Клієнт зобов’язаний прибрати штанги, гантелі та інше не закріплене обладнання та спорядження, які він використовував у процесі отримання Послуг.
3.4.Вправи з обтяженнями виконуються виключно під наглядом Партнером Студії.
3.5.При виборі будь-яких групових занять Клієнт повинен керуватись рівнем власної підготовки. Необхідні пояснення можна отримати у персоналу Студії.
3.6.У разі запізнення Клієнта на групове заняття більш, ніж на 10 (десять) хвилин, інструктор має право не допустити Клієнта до занять.
3.7.Цими Правилами Виконавець попереджає, а Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах та, як наслідок, неповноцінного надання відвідувачам таких видів Послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Студії щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.
3.8.Відвідування Студії Клієнтом можливо тільки за умови відсутності у Клієнта заборгованості перед Виконавцем та/або Партнерами Студії. У випадку, якщо у Клієнта виникла заборгованість перед Виконавцем та/або Партнерами Студії. Виконавець має право обмежити Клієнту доступ на територію Студії та до деяких Послуг до моменту погашення Клієнтом такої заборгованості.
4. Активація та призупинення Клубної картки
4.1.Клубна картка, обрана Клієнтом для відвідування функціонуючого Студії, за умови повної оплати Послуг Клієнтом, може бути активована в будь-який час, але не пізніше, ніж на 90 (дев’яностий) календарний день з дати підписання цього Договору для “групових” абонементів та 180 (сто вісімдесят) днів для “індивідуальних” абонементів, якщо інше не зазначено у Договорі. У випадку якщо Договір містить інші умови активації Клубної картки – Клубна картка активується у порядку, зазначеному у п.1.7.2 цих правил .
5. Інші умови
5.1 Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються в реквізитах Договору, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.
5.2. Клієнт усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, в тому числі, але не виключно, державних органів та осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі відсутності гарячого водопостачання в Клубі. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність Партнерів Студії, які надають послуги на території Студії. Партнери Студії не являються працівниками Виконавця, всі взаємовідносини між Партнером Студії та Клієнтом здійснюються на їх договірних засадах, Виконавець не є стороною таких взаємовідносин, а отже не може мати обов'язки, права та нести відповідальність за невиконання будь-якою стороною таких договірних відносин.
5.3 Клієнт проінформований, усвідомлює та погоджується, що Клуби розміщуються в будівлях, які не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можлива бездіяльність та/або непередбачувані дії власників будівель або дії (бездіяльність) третіх осіб, подолання наслідків яких знаходяться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть впливати на діяльність Студії, у тому числі можуть призвести до закриття Студії або тимчасового припинення можливості Виконавця надавати Послуги.
5.4 Виконавець та/або його Комерційний представник під час укладання Договору та/або придбання Клубної картки та/або активації Клубної картки надав всю необхідну, достовірну інформацію щодо відвідування Студії, правил використання обладнання, спортивного інвентарю у Клубі, відповів на всі питання Клієнта. Клієнт має можливість звернутися до представників Виконавця для отримання додаткової інформації щодо використання обладнання, спортивного інвентарю у Клубі. Виконавець не несе відповідальності за дії Клієнта у Клубі, в тому числі за правильність використання Клієнтом обладнання чи спортивного інвентарю, якщо через власні дії чи бездіяльність Клієнт отримав ушкодження здоров'я.
5.5. Укладаючи Договір, Клієнт усвідомлює, що жодна з причин, пов’язаних з його особистим життям, зокрема, але не виключно, вагітність, не є підставою для зміни строку дії Клубної картки, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі не є підставою для повернення грошових коштів (повністю або частково), сплачених Клієнтом за Договором.
5.6. Клієнт заявляє, що: а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов’язується їх виконувати; б) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень); в) він не має медичних протипоказань для занять спортом (принаймні, на дату укладення Договору йому про це невідомо) та свідомо звільняє Студія від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з Клієнтом на території Студії; г) він не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін; д) Клієнт свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик; є) Клієнт усвідомлює, що Виконавець не має обов’язку встановлювати кулери з водою; ж) він підтверджує факт видачі йому Клубної картки. з) він бере на себе повну та виключну відповідальність за життя та здоров’я супроводжуючих неповнолітніх осіб.
5.7. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від «01» червня 2010 року.
5.8. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відеозйомок, що не суперечать чинному законодавству України.
5.9. Укладаючи даний Договір, Клієнт дає свою згоду на періодичне отримання інформації, зокрема, але не виключно, щодо діяльності та акцій, які проводяться Виконавцем, шляхом отримання повідомлень засобами телефонного, електронного зв’язку або іншим чином, дозволеним або незабороненим чинним законодавством України.
5.10. Даний Розділ Клубних правил є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомірність даного Розділу Клубних правил не потребує додаткового доказування в суді.
5.11. Супроводжуючі особи, у тому числі неповнолітні мають право відвідувати Студія лише у супроводі Клієнта Студії.
5.12. Клієнт Студії не має право залишати супроводжуючих осіб на території Студії без свого особистого нагляду.
5.13. Виявлення випадків перебування дитини на території Студії без супроводу одного з батьків/уповноваженої особи тягне за собою здійснення зауваження батькам/уповноваженій особі дитини у вигляді письмового попередження, а у разі, якщо таке порушення сталось 2 (два) і більше рази – Виконавець має право заблокувати Клубну картку та позбавити права подальшого відвідування Студії без повернення Клієнту грошових коштів, сплачених за Договором. У цьому випадку співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт.
5.14. метою запобігання розповсюдження вірусних інфекцій (далі ВІ) серед Клієнтів Студії не допускається відвідування Студії дитиною, що має ознаки хвороби на ВІ, а саме наявність кашлю, слизових виділень з носової порожнини , почервоніння очей. Такій дитині може бути відмовлено в доступі до Студії адміністрацією Студії.
5.15. Клієнт свідомо погоджується з тим, що перебування дитини на території Студії під час групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний ризик Клієнта.
5.16. Втрата, псування, неповернення дитиною орендованого майна (спортивного інвентарю та інших предметів прокату або оренди) Виконавцеві зобов’язує Клієнта - одного з батьків дитини/уповноважену особу - компенсувати вартість такого майна у повному обсязі відповідно до Прейскуранта.

Условия договора

Условия конфиденциальности Instasport


Instasport – спортхаб онлайн!